Kursus i crepepapir

Generalforsamling

Fredag den 15. marts 2024 kl. 13.00 i Salen

DAGSORDEN


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Godkendelse af regnskab

 

4. Fastsættelse af minimumskontingent for det kommende kalenderår
 

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg (2 er på valg i lige år):   

Niels Erik Ostersen (modtager genvalg)

Kai Feldborg Olesen (modtager genvalg)


7. Valg af 2 suppleanter (1-årig periode)
På valg er:       

Niels Svendsen (modtager genvalg)

Dan Buchardt (modtager genvalg)

                        

8. Valg af 1 statsautoriseret revisor (1-årig periode)

 

9. Valg af 2 forvaltningsrevisorer
På valg er:        Leif Borg Andersen (modtager genvalg)
                           Jørgen Holmberg (modtager genvalg)

10. Valg af 1 forvaltningsrevisorsuppleant (1-årig periode)
På valg er:        Anna-Lise Lisberg (modtager genvalg)
 

11. Eventuelt.
 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

750 meter Jubilæums-Gobelin

Åbent værksted, hvor alle må komme og deltage. Ingen tilmelding - man kommer bare forbi.

Vi arbejder med gobelinen efter denne plan i 2024:

·11/3 kl. 13 – 21.30
·12/3 kl. 9.30 – 12.30
·8/4 kl. 13 - 21.30
·9/4 kl. 9.30 – 12.30
·13/5 kl. 13 – 21.30
·14/5 kl. 9.30 – 12.30
·10/6 kl. 13- 21.30
·11/6 kl. 9.30 – 12.30

Vi mødes i Salen i HUSET. ALLE er velkomne!

Følg os på Instagram

Her kan du se endnu flere billeder og film fra de mange aktiviteter i HUSET.

Medlem af HUSET Holstebro

Bliv medlem af HUSET Holstebro og støt medborgerhuset for alle. Et personligt medlemskab koster 150 kr., mens prisen for foreninger er 250 kr.

Vil du høre mere? Kom forbi kontoret, send os en mail på huset@holstebroaktivitetscenter.dk eller ring til os på 97414933

Nedenstående tegning af Thor, der svinger hammeren, viser det aktuelle medlemstal på 450. Vi vil gerne op på 500 og høre klokken ringe!

Thor hænger på gangen ud for Caféen. Her kan du følge med i medlemstallets udvikling.

HUSETs Café er åben for alle

Alle er velkomne!

Følg os på Facebook

Her kan du se mere til livet og hverdagen i HUSET.

Åbne- og lukketider 2024

3. januar                           HUSET åbner igen efter nytår.

 

Uge 7                                 HUSET lukker alle dage kl. 16.00. Fredag kl. 14.00.

 

25. og 26. marts             HUSET lukker kl. 16. (Mandag og tirsdag før Påske).

 

27. marts                          Dagen før Skærtorsdag lukker HUSET kl. 14.00.

                                            Påskeferie 28. marts – 1. april, begge dage inkl.

 

8. maj                                Dagen før Kr. Himmelfartsdag. HUSET lukker kl. 16.00.

 

9. maj                                Kr. Himmelfartsdag. HUSET er lukket.

 

10. maj                              Dagen efter Kr. Himmelfartsdag. HUSET er lukket.

 

20. maj                              2. pinsedag. HUSET er lukket.

 

5. juni                                Grundlovsdag lukket.

 

Uge 25 & 26                     HUSET lukker hver dag kl. 16.00. Fredag kl. 14.00.

 

Sommerferie                   HUSET er ferielukket i perioden 1. juli – 4. august

 

5. august                          Huset åbner kl. 8.00

 

Uge 32                              HUSET lukker hver dag kl. 16.00. Fredag kl. 14.00.

 

Uge 42                              HUSET lukker hver dag kl. 16.00. Fredag kl. 14.00.

 

Juleferie                           Den 20. december lukker HUSET kl. 14.00.

                                            Juleferie fra den 21. december – 5. januar 2025, begge dage inkl.

Åbne- og lukketider 2024