Holstebro Aktivitetscenter - huset for alle!

Alle kan deltage i husets forskellige aktiviteter. 
Du skal blot være selvhjulpen og
overholde husets få regler.

 

VELKOMMEN


Holstebro Aktivitetscenter er en forening med såvel et kulturelt som et socialt sigte. Centret har bl.a. til formål, at være et alternativ til andre fritidstilbud samt, at bringe unge og ældre sammen under aktive rammer.

Alle aldersgrupper og alle samfundslag, der har tid og lyst, kan deltage i centrets mange forskellige aktiviteter. Mange foreninger og interesse-grupper benytter også huset. Holstebro Aktivitetscenter benyttes i højsæsonen af op til 3.000 brugere på uge basis.

Vi har åbent mandag - torsdag fra kl. 8 til kl. 21 , fredag til kl. 14. I forbindelse med særlige arrangementer er centret weekendåbent efter aftale. Der er elevator imellem husets 4 etager.

Holstebro Aktivitetscenter - i daglig tale - HAC,  blev stiftet den 14. september 1981. Centret har til huse i byens gamle skole, Danmarksgade Skole, opført år 1886. Holstebro Kommune ejer bygningen. Lejemålet løber foreløbig til udgangen af år 2022.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf er 2 medlemmer udpeget af byrådet. Centrets reelle grundlag udgøres af 125 frivillige og ulønnede aktivitetsledere og hjælpere.
Aktivitetscentret har et godt køkken. Hertil er knyttet en lille dejlig café, som alle er meget velkommen til at bruge.

Under Folkeoplysningsloven benyttes centret tillige af Holstebro Aktivitetscenters Fritidsskole, som bl.a. har foredragsrækker på programmet, hvor ca. 100 deltagere benytter sig af disse tilbud.

Mange privatpersoner, erhvervsvirksomheder og Holstebro Kommune støtter centret økonomisk eller med praktisk arbejde, materialer, inventar, serviceydelser og lignende.

Her er højt til loftet,
hjælpsomhed & godt humør!

Det vil glæde os alle på Holstebro Aktivitetscenter, at se dig i huset.

På gensyn.

Jonna Grønne
centerleder