Sommerferielukket

HUSET holder sommerferielukket. Vi åbner igen mandag d. 5. august kl. 8.

Rigtig god sommer!

TUSIND TAK

Vi er meget glade for den store tilslutning til vores Åben Hus-dage. Talstærkt mødte gæsterne op og gjorde vores arrangement til en fest med en rigtig god stemning.
Det har været en fryd at fejre Holstebros 750-års Byjubilæum!
Herfra skal også lyde en særlig tak til de mange frivillige og eksterne aktører, som skabte liv og glade dage i HUSET med blandt andet åbne værksteder, borddækningskonkurrence og fødselsdagskagebord.
Vi ser frem til mange gode arrangementer i fremtiden sammen med jer!

Blomster i crepepapir

Har du lyst til at være med på et hold, som skaber smukke blomster i crepepapir, så er du velkommen til at møde op hver tirsdag fra kl. 9 - 12.30, hvor vi inspirerer hinanden.
Vi laver blandt andet margueritter, tulipaner, solsikker, liljer, klinter og lotusblomster.
Pris: Betal en reduceret pris for de resterende antal gange (eller 30,- pr. gang), plus materialer, som købes på holdet. Medbring en god saks.
Max 15 deltagere.

Generalforsamling

Fredag den 15. marts 2024 kl. 13.00 i Salen

REFERAT

Martin Stærmose bød velkommen og takkede for det flotte fremmøde. Herefter blev generalforsamlingen indledt med en sang.


1. Valg af dirigent

Palle Jepsen blev valgt.

Palle takkede for valget og sikrede sig, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket efter vedtægternes anvisninger.


2. Bestyrelsens beretning

Formand Lise Østermark aflagde beretning for 2023.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev gennemgået. Årsresultatet er positivt og viser et overskud på 78.764 kroner.

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af minimumskontingent for det kommende kalenderår

Kontingentet er uændret med 150 kr. for personligt medlemskab og 250 kr. for foreninger.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet et forslag, som imidlertid ikke krævede en generalforsamlingsbeslutning. Forslaget spurgte ind til suppleanters mulige deltagelse i bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har besluttet, at suppleanter fremadrettet inviteres med til bestyrelsesmøderne.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg (2 er på valg i lige år):                   

Niels Erik Ostersen (modtager genvalg)

                      Kai Feldborg Olesen (modtager genvalg)

Fra salen blev også foreslået Niels Svendsen. Derfor skulle en valghandling igangsættes, og Marianne Thomsen og Vibeke Kragelund blev udpeget som stemmetællere.

Valgresultatet blev således:

Niels Svendsen: 30 stemmer.

Niels Erik Ostersen: 32 stemmer.

Kai Feldborg Olesen: 38 stemmer.

Kaj Feldborg Olsen og Niels Erik Ostersen blev valgt.


7. Valg af 2 suppleanter (1-årig periode)
På valg er:     Niels Svendsen (modtager genvalg)

Dan Buchardt (modtager genvalg)

Niels Svendsen og Dan Buchardt blev valgt.

                     

8. Valg af 1 statsautoriseret revisor (1-årig periode)

På valg er:     Revisionsfirmaet Krøyer Pedersen.

Krøyer Pedersen blev genvalgt.
 

9. Valg af 2 forvaltningsrevisorer
På valg er:     Leif Borg Andersen (modtager genvalg)
                        Jørgen Holmberg (modtager genvalg)
Leif Borg Andersen og Jørgen Holmberg blev genvalgt.

 

10. Valg af 1 forvaltningsrevisorsuppleant (1-årig periode)
På valg er:     Anna-Lise Lisbjerg (modtager genvalg)

Anna-Lise Lisbjerg blev genvalgt.

 

11 Evt.
Ønske om flere cykelstativer.

Ønske om plads til ladcykler.

Spørgsmål til menukort og muligheden for varm mad. Martin svarede, at HUSET er ved at slanke menukortet, og at flere frivillige aftenvagter har frasagt sig ansvaret for at servere varme retter til gæster. Vi har i HUSET stor forståelse for det, og vi er enige i, at det er et større ansvar end at servere kolde retter.

Spørgsmål til hjertestarter. Svaret hertil var, at Holstebro Gymnastikforening har en hjertestarter inden for i deres bygning, og at vi på kontoret har nøgle til at komme derind. Martin hører HG, om de evt. kan få hjertestarteren til at hænge udenfor.

Kai Feldborg Olesen takkede for valget.

Niels Erik Ostersen takkede for valget.

Spørgsmål til den fremadrettede drift af Caféen. Lise svarede, at der er undersøgt muligheden for at forpagte Caféen ud. HUSETs leder ønsker imidlertid at fortsætte med den nuværende måde at drifte Caféen på, da det er vigtigt i forhold til at tiltrække nye brugere i HUSET.

En deltager påpeger vigtigheden i, at Caféen fortsætter som mødested.

Bestyrelsesmedlem Karin Nedergaard Kristensen kom med en opfordring til at benytte Caféen til også at spise sin frokost, inden man går hjem fra sin aktivitet.

En deltager opfordrer til at hæve priserne i Caféen en smule for at sikre en bedre drift.

En anden deltager opfordrer til at hæve prisen på de billigste hold.

Et spørgsmål gik på, om man kunne se, hvem der sidder i bestyrelsen. Bestyrelsen præsenterede derfor sig selv.

Palle Jepsen takkede deltagerne for de forskellige bidrag og afsluttede generalforsamlingen.

Martin Stærmose takkede Palle Jepsen og gav ham på vegne af HUSET en gave for at udføre dirigentrollen. Herefter blev der afsluttet med en sang samt kaffe og kage.

 

Referent: Martin Stærmose

Følg os på Instagram

Her kan du se endnu flere billeder og film fra de mange aktiviteter i HUSET.

Medlem af HUSET Holstebro

Bliv medlem af HUSET Holstebro og støt medborgerhuset for alle. Et personligt medlemskab koster 150 kr., mens prisen for foreninger er 250 kr.

Vil du høre mere? Kom forbi kontoret, send os en mail på huset@holstebroaktivitetscenter.dk eller ring til os på 97414933

Det aktuelle medlemstal er 450. Nedenstående tegning af Thor, der svinger hammeren, viser markøren, der bevæger sig op med det aktuelle medlemstal. 

Thor hænger på gangen ud for Caféen. Her kan du følge med i medlemstallets udvikling.

HUSETs Café er åben for alle

Alle er velkomne!

Følg os på Facebook

Her kan du se mere til livet og hverdagen i HUSET.

Åbne- og lukketider 2024

3. januar                           HUSET åbner igen efter nytår.

 

Uge 7                                 HUSET lukker alle dage kl. 16.00. Fredag kl. 14.00.

 

25. og 26. marts             HUSET lukker kl. 16. (Mandag og tirsdag før Påske).

 

27. marts                          Dagen før Skærtorsdag lukker HUSET kl. 14.00.

                                            Påskeferie 28. marts – 1. april, begge dage inkl.

 

8. maj                                Dagen før Kr. Himmelfartsdag. HUSET lukker kl. 16.00.

 

9. maj                                Kr. Himmelfartsdag. HUSET er lukket.

 

10. maj                              Dagen efter Kr. Himmelfartsdag. HUSET er lukket.

 

20. maj                              2. pinsedag. HUSET er lukket.

 

5. juni                                Grundlovsdag lukket.

 

Uge 25 & 26                     HUSET lukker hver dag kl. 16.00. Fredag kl. 14.00.

 

Sommerferie                   HUSET er ferielukket i perioden 1. juli – 4. august

 

5. august                          Huset åbner kl. 8.00

 

Uge 32                              HUSET lukker hver dag kl. 16.00. Fredag kl. 14.00.

 

Uge 42                              HUSET lukker hver dag kl. 16.00. Fredag kl. 14.00.

 

Juleferie                           Den 20. december lukker HUSET kl. 14.00.

                                            Juleferie fra den 21. december – 5. januar 2025, begge dage inkl.

Åbne- og lukketider 2024