Fra venstre: Niels Erik Ostersen, Annette Dietz, Kai Feldborg Olesen, Karin N. Kristensen, Per Lind, Lise Østermark og Arne Quistgaard

Fra venstre: Niels Erik Ostersen, Annette Dietz, Kai Feldborg Olesen, Karin N. Kristensen, Per Lind, Lise Østermark og Arne Quistgaard 

Bestyrelsens visioner for HUSET Holstebro

Formål

HUSETs formål er at skabe brugerdrevne aktiviteter til gensidig glæde for byens borgerne. Huset skal være åbent for, at alle interesserede kan engagere sig og dyrke oplysning, kulturelle interesser og kreative aktiviteter i et brugerdrevet fællesskab. 

Medborgerskab
Huset er brugerdrevet og båret af frivillighed. Bestyrelsen ønsker at bevare medborgerhusets ånd. Frivilligheden og engagement skal smitte, og vi skal skabe plads for endu flere brugerdrevne aktiviteter i fremtiden. 

Fornyelse 
Umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2022 gik bestyrelsen i gang med at udvikle en strategi for HUSET. Strategien omfatter gentænkning af husets koncept og investering i udvikling af driften og tilbudsviften. 

Gevinster 
I driften kan der høstes effektiviseringsgevinster ved at automatisere en lang række administrative arbejdsgange. Som noget nyt vil bestyrelsen satse på markedsføring både via ny hjemmeside og via sociale medier, så vi får mere gang i hjulene. 

Fire spor 
Husets aktivitetslinjer kan inddeles i fire spor: 

  • Kreative aktiviteter 
  • Mad og livsstil
  • Folkeoplysning og dannelse 
  • Frivillighed og samfundsnytte 

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN 2023

Lise Østermark - formand (udpeget af byrådet) tlf. 4294 0020

Arne Quistgaard - næstformandtlf. 5132 2540

Karin Nedergaard Kristensen, tlf. 2240 1773

Niels Erik Ostersen, tlf. 2547 9975

Annette Dietz (udpeget af byrådet), tlf. 5166 0572

Kai Feldborg Olesen, tlf. 2262 7102

Per Lind, tlf. 2243 0792