HUSETs Fritidsskole


HUSETs Fritidsskole er en selvstændig forening i HUSET med programmer under folkeoplysningsloven. Rekvirer venligst vore programmer. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i februar eller marts måned - dagsorden iflg. vedtægterne.

Foredragsrækken er flyttet til fredag formiddag i et samarbejde med FOF. Kontakt Juliane fra FOF (97411964) for mere info og tilmelding.