Åbningstider & ferieinfo


Mandag - torsdag:
Kl. 8.00 - 21.00
Fredag:
Kl. 8.00 - 13.30

Onsdag d. 9. maj:                        

Dagen før Kr. Himmelfartsdag - Aktivitetscentret lukker kl. 16.00.

Fredag d. 11. maj:                     
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag - Aktivitetscentret er lukket.

Mandag d. 21. maj:                     
2. pinsedag - Aktivitetscentret er lukket.

Tirsdag d. 5. juni:                       
Grundlovsdag - Aktivitetscentret er lukket.

Uge 25 & 26:             
Aktivitetscentret lukker kl. 16.00 mandag - torsdag. 
Efter kl. 16.00 kun åbent efter aftale.

2. juli - 5. august begge dage inkl.
Sommerferie - Aktivitetscentret er lukket.

6. august:                   
Aktivitetscentret åbner efter ferien.

Uge 32:                     
Aktivitetscentret lukker kl. 16.00 mandag - torsdag. 
Efter kl. 16.00 kun åbent efter aftale.

Uge 42:                       
Aktivitetscentret lukker kl. 16.00 mandag - torsdag.

Torsdag d. 20. december:                     
Aktivitetscentret lukker kl. 16.00

Fredag d. 21. december:                     
Aktivitetscentret lukker kl. 14.00

22. december -  6. januar 2019 begge dage inkl.
Juleferie 

Mandag d. 7. januar 2019:           
Aktivitetscentret åbner igen kl. 8.00

Åbningstider, åbner, Holstebro Aktivitetscenter